Strona główna                    O nas                    Usługi                    Badania zbiorników LPG                    Kontakt
-----------------------Jesteśmy członkami:-------

----------------------------------------------
Warsztat TDT

Świadczymy usługi w zakresie:

 napraw i modernizacji:
  • zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, cystern przenośnych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR,
  • dużych pojemników do przewozu luzem DPPL,
  • kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych klas 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, 
  • cystern napełnianych podciśnieniowo do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR,
  • cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego.
badań okresowych, pośrednich oraz doraźnych:
  • cystern paliwowych, chemicznych, bitumicznych, silosów, tank - kontenerów, pojemników DPPL oraz zbiorników LPG,

napraw podwozi:
  • naczep, przyczep, samochodów ciężarowych,
spawania metali kolorowych:
  • aluminium (felgi aluminiowe, zbiorniki paliwowe alu i inne),
  • stali kwasoodpornych.
                                               Z naszych usług korzystają:

 
 
  
Strona główna   |   O nas   |   Usługi  |   Badania zbiorników LPG   |   Kontakt |